' Aquastructures AS | Technology through safety
Sertifisering
Sertifisering
Sertifisering
Lokalitetsklassifisering
Lokalitetsklassifisering
Lokalitetsklassifisering
Fortøyningsanalyse
Fortøyningsanalyse
Fortøyningsanalyse
Marine Operasjoner
Marine Operasjoner
Marine Operasjoner
Aquasim
AquaSim
Aquasim
ROV
ROV
ROV

Aquastructures tilbyr det beste av kompetanse innenfor marin teknologi, sertifisering Nytek, Aquasim og FE analyse

Sertifisering NS 9415, Nytek

Vi tilbyr ingeniørtjenester, produktsertifikater, hovedkomponentbevis, anleggsertifikater, inspeksjoner, lokalitetsundersøkelser og ROV-tjenester.

Aquasim

Vi eier og vedlikeholder AquaSim som er det ledende verktøyet for fortøyningsanalyser, notanalyser, globalanalyser og systemanalyser. AquaSim er det perfekte verktøyet for å utføre analyser av opdrettsanlegg, olje- og gass-installasjoner, tauede systemer og marine operasjoner.

Ingeniørtjenester

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne løsninger på flere spennende utfordringer som fortsatt ligger foran oss:  Fornybar energi, dypvannsteknologi, offshore havbruk, tauede systemer og marine operasjoner. Innovasjonsprosjekter, fullskala prototyper og «upløyd terreng» er vår hverdag.

I kryssningspunktet mellom konstruksjonsteknologi, dynamisk analyse og IT-utvikling har vi etablert et solid fundament for å kunne bidra aktivt til utviklingen av bærekraftige og gode løsninger for fremtiden.


Siste nytt:

Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim | Epost: mail@aquastructures.no | Kontor: 47 73 83 17 47 | Faks : 47 73 51 15 41